Tijdens de jaarbijeenkomst op 9 oktober 2021 is de VKB Mercer/Marsh Award 2021 uitgereikt.

De hoofdprijs is toegekend aan het project “De proeftuin”, een samenwerking tussen de Grote kerk Emmen en de Vrijzinnige kerkgemeenschap van Odoorn. . De Vrijzinnige kerk van Odoorn kon niet meer verder vanwege ontbreken van ouderlingen en diakenen. De oplossing was een samenvoeging met de Grote Kerk van Emmen. Een nogal vergaande samenwerking tussen stad en dorp waarbij Odoorn eigen karakter en activiteiten behouden heeft, maar bestuurlijk alles via Emmen verloopt. Maar het ging verder en leidde ook samenwerking in Odoorn met maatschappelijk organisaties en ondernemers. Het kerkbezoek is met 300% toegenomen en de diaconale projecten leiden steeds vaker tot verzoeken om ergens aan mee te werken.

De tweede prijs is toegekend aan de inzending van de Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum. Het betreft hier de participatie van de kerkelijke gemeente in een Multifunctionele accommodatie. Zowel kerkelijke als burgerlijke gemeente zaten met de handen in het haar. Toen ze de handen ineen sloegen kwam er zicht op een oplossing: een gezamenlijk huis voor Dorp en Kerk. De kerkelijke gemeenschap heeft zich opgeworpen als participant in het nieuwe MFA. Hierdoor is de positie van de kerk sterker dan die van de “normale” gebruiker.

De derde prijs is uitgereikt aan de Protestantse Gemeente Beilen voor de inzending “Mobiele kerkje”. Aanleiding was de vraag hoe mensen te bereiken die niet naar de kerk komen. ‘Als de mensen niet (meer) naar de kerk gaan, dan komt de kerk naar de mensen toe.’ En wel in de vorm van een mobiel kerkje. Het mooie is dat het mobiele kerkje gebruikt wordt door de gezamenlijke kerken in Beilen bij allerlei gelegenheden in en om het dorp.