VKB Kerkrentmeesters zoekt:

Mensen met hart voor de kerk

 

Wij zoeken vanwege (aanstaand) vertrek de volgende versterking op ons bureau:

Klik op de functies om het volledige functieprofiel te zien.

 

VKB Kerkrentmeesters: Samen sterk voor de kerk!

Binnen deze 100 jaar oude vereniging is ons motto als VKB Kerkrentmeesters nog springlevend: we doen het voor elkaar en met elkaar! Wij zetten ons als VKB in om kerkrentmeesters binnen de Protestantse Kerk in Nederland zo goed mogelijk hun functie te laten uitvoeren. Wij waarderen de inzet van vrijwilligers en professionals ter plaatse. Wij rusten kerkrentmeesters toe op het terrein van gebouwen, bestuurskracht en geldwerving. Wij faciliteren het onderlinge contact tussen kerkrentmeesters, zodat ze van elkaar kunnen leren en niet allemaal zelf het wiel moeten uitvinden. Wij ontzorgen de kerkgemeenschappen in haar beheerstaken en vertegenwoordigen de stem van onze 1400 leden binnen kerk en samenleving. Wij verengen onze blikrichting niet tot het kerkrentmeesterlijk perspectief, maar willen kerkrentmeesters vanuit dit perspectief laten bijdragen aan toekomstgericht kerk-zijn, vanuit onze Bijbelse roeping en ten dienste aan de kerk en samenleving. 

 

Bureau VKB

Het Bureau VKB heeft een centrale ondersteunende en verbindende rol met diverse vormen van dienstverlening voor onze 1400 aangesloten colleges van kerkrentmeesters binnen de Protestantse Kerk in Nederland. We brengen de lokale kennis landelijk samen, dragen goede voorbeelden op het gebied van het kerkbeheer uit, zorgen voor ondersteuning en toerusting van de kerkrentmeesters en vertolken landelijk het perspectief van kerkrentmeesterlijk beheer.