Tot 1 september 2021 was het mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor de restauratie van klinkende onderdelen van rijksmonumenten. Uiteindelijk zijn 46 aanvragen ingediend waarvan er 36 zijn gehonoreerd.

Op 1 september bleek dat er meer aanvragen waren ingediend dan het beschikbare budget van €  2.425.000. Vervolgens bleek er ten aanzien van de verdelingsregels (in welke volgorde wordt subsidie verleend bij overvraag) een inconsistentie te zijn tussen artikeltekst en toelichting. Als gevolg daarvan bleek het noodzakelijk om alle aanvragen van de eerste dag gelijk te behandelen. Om dit mogelijk te maken is besloten het budget op te hogen tot 3,3 miljoen. De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten. Monumenten die gehonoreerd werden zijn o.a. het orgel van de Grote kerk te Breda, de Lebuïnuskerk te Deventer (foto) en het Vollebregt-orgel van de Protestantse gemeente te Wissenkerke.

Voor een volledig overzicht zie het nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.