Actie Kerkbalans 2022 komt eraan; na de zomer begint u als kerkrentmeester al met de voorbereidingen. We hebben goed nieuws! Voor de nieuwe ronde van Kerkbalans bieden wij u extra ondersteuning aan. We willen graag meer samen met u aan de Actie Kerkbalans werken. Maak kennis met Kerkbalans+ in één van onze workshops!

Wat is Kerkbalans+? 

De afgelopen jaren hebben wij op kleine schaal geëxperimenteerd met andere vormen van ondersteuning en dat leidde tot goede resultaten. Kern van deze ondersteuning is dat wij onze fondsenwervende kennis en capaciteit beschikbaar stellen en u actief ondersteunen in uw uitvoering van Kerkbalans. We noemen dit Kerkbalans+.

Wat gaan we doen in de workshops?

In de workshop delen we met u hoe wij, als fondsenwervers, tegen de uitvoering van Kerkbalans aankijken. Wat de kracht is en wat goed gaat. En waar wij kansen zien om dingen te verbeteren en de inkomsten te verhogen. Want die kansen zien we! Ook leggen we uit hoe het aanvullende aanbod in elkaar zit en hoe u daar gebruik van kunt maken. Er is volop gelegenheid hierover met ons en met elkaar in gesprek te gaan.

Voor wie?

Kerkrentmeesters en andere betrokkenen bij Actie Kerkbalans.

Wat levert het op?

Aan het eind van de avond gaat u naar huis met inspiratie en een aantal concrete verbeterpunten voor de uitvoering van Kerkbalans. Ook kunt u na het volgen van de workshop gebruikmaken van het aanvullende aanbod van Kerkbalans+.

Wanneer en waar?

Eind augustus en begin september organiseren we in het hele land workshops om kennis te maken met Kerkbalans+. Van harte uitgenodigd! Per gemeente kunnen er twee deelnemers komen. Deelname is gratis, maar meldt u wel even aan. Kijk hier voor de datums van de workshops en de locaties.