Locatie Microsoft Teams
Tijdstip 20.00 - 21.15 uur

Inspiratie- en informatiewebinar huisvesting nieuwkomers en vluchtelingen

Omschrijving

De asielopvang is vastgelopen. Er zijn onvoldoende opvangplekken voor asielzoekers. Tegelijkertijd wachten meer dan 17.000 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in een van de asielzoekerscentra op een woning. Wat zou het mooi zijn als een deel van hen versneld naar een gemeente kan verhuizen en zo een nieuw begin maken met hun leven in Nederland. Via het initiatief De Thuisgevers kan ook uw kerkelijke gemeente hieraan bijdragen.

Niet alleen kerkrentmeesters worden hiertoe uitgenodigd, ook andere kerkenraadsleden en belangstellenden zijn hartelijk welkom. Deze uitnodiging mag dan ook worden doorgestuurd en gedeeld.

Hoe kun je als kerkelijke gemeente bijdragen aan het tijdelijk huisvesten van statushouders? Tijdens de webinar gaan we in op de volgende zaken:

  • De verstopte asielopvang en de rol van de kerken.
  • Hoe kan samenwerking tussen kerken en de lokale overheid het verschil maken? Ervaringen uit de gemeente Kampen.
  • Hoe pak je het praktisch aan? Van tijdelijke huisvesting tot en met sociale begeleiding. Een plan in vijf concrete stappen.

Er is ruimte voor vragen en het delen van praktijkervaringen aan de hand van de fases die je doorloopt wanneer je een lokaal thuisgevers-initiatief start, beginnend bij het verkennen van draagvlak in je kerkelijke gemeente, het gesprek met de gemeentelijke overheid tot het concretiseren van de uitvoering.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven.