Locatie Online
Tijdstip 20.15 uur
Datum 18/10/2021

Met medewerking van Margriet Hage. Aanmelden kan met deze link.
Voor verdere informatie stuur een e-mail aan:
a.vanbergeijk@kerkrentmeester.nl