Landelijke VKB-commissies

De VKB kent verschillende commissies. Commissieleden worden door het bestuur benoemd.

U kunt in contact komen met een commissie via het bureau van de VKB.

 

Op beleidsterrein GEBOUWEN:

portefeuillehouder in bestuur: ir. G.G. van Dijk: gebouwen, mr. P. van den Boogaart: begraafplaatsen en orgelzaken

Expertgroep gebouwen

Commissie Beheer Kerkelijke Begraafplaatsen (BKB)

Commissie Orgelzaken (COZ)

 

Op beleidsterrein MENSEN:

portefeuillehouder in bestuur: drs. F.H. Buddenberg (voorlopig)

Bestuurscommissie Mensen (BCM)

 

Op beleidsterrein GELD:

(portefeuillehouder in bestuur: drs. H. van der Burg)

Commissie Financiƫle en Fiscale Zaken (FFZ)

 

Op beleidsterrein ORGANISATIE:

(portefeuillehouder in bestuur: drs. H. van der Wal)

Bestuurscommissie Organisatie (BCO)

 

Op het onderdeel ‘Pro-actief Kerkbeheer’ is portefeuillehouder: drs. R. Buddenberg