Locatie Microsoft Teams
Tijdstip 16.00 - 17.15 uur
Datum 22/3/2023

Webinar GroeneKerken voor kerkrentmeesters

 

Omschrijving

Duurzaamheid is een hot topic, maar wat kun je ermee als kerk? Als kerkrentmeester? Als christen? En waarom zou je geloof en duurzaamheid aan elkaar verbinden? GroeneKerken heeft een netwerk van ruim 400 kerken en geloofsgemeenschappen die met deze vragen aan de slag zijn gegaan.

In een interactieve webinar vertelt Carla Dik-Faber, projectleider GroeneKerken, over hoe deze kerken aan de slag zijn gegaan met geloof en duurzaamheid en waarom ze dat doen. Ook laat ze voorbeelden zien van duurzame initiatieven door kerken.

Carla hoort ook graag van jullie wat kerken en kerkrentmeesters nodig hebben om op deze manier het christelijk geloof handen en voeten te geven.

 

Klik hier voor meer informatie en inschrijven.