Locatie Online
Tijdstip 19.30 - 21.30 uur

Als kerkrentmeester heb je een breed palet aan verantwoordelijkheden: beheer van gebouwen, verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk, financieel beheer van de gemeente, en zo meer. Samen met het college van kerkrentmeesters probeer je hier zo goed mogelijk vorm aan te geven. De training kerkrentmeester geeft je handvatten jouw taak op een zinvolle manier op te pakken.

De training bestaat uit een online zelfstudie en twee online bijeenkomsten. Deze avond is de eerste van de twee avonden. De tweede avond staat gepland op 26 oktober.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.