Als kerkrentmeester heb je een breed palet aan verantwoordelijkheden: beheer van gebouwen, verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk, financieel beheer van de gemeente, en zo meer. Samen met het college van kerkrentmeesters probeer je hier zo goed mogelijk vorm aan te geven. De Training Kerkrentmeester geeft je handvatten jouw taak op een zinvolle manier op te pakken.

Inhoud en opzet

Je leert in deze training wat je roeping, taak en verantwoordelijkheid is als kerkrentmeester. We verdiepen ons in jouw specifieke rol en bekijken hoe dat praktisch kan werken in het college van kerkrentmeesters.

Ook ga je aan de slag om jouw specifieke taken en kwaliteiten te leren kennen, zodat je je eigen opdracht voor de praktijk doordacht kunt formuleren en gedegen aan de slag kan als kerkrentmeester.

De training is opgebouwd uit drie actieve online bijeenkomsten van anderhalf uur waarin je uitleg krijgt van een deskundige trainer en er ruimte is voor uitwisseling en inbreng van jouw eigen situatie.

De thema’s van de bijeenkomsten zijn:

  • Mijn roeping als kerkrentmeester en de doelgroep
  • Mijn taken en kwaliteiten als kerkrentmeester
  • Mijn opdracht als kerkrentmeester in de praktijk

Achtergrondinformatie en werkmateriaal ontvang je voorafgaand aan de training per e-mail.

De Training Kerkrentmeester is ontwikkeld door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in samenwerking met VKB Kerkrentmeesters. Zie voor actuele data en de mogelijkheid om aan te melden de website van de Protestantse Kerk.