Locatie Microsoft Teams
Tijdstip 19.30 - 21.00 uur

Omschrijving

Een kerkrentmeester of diaken dient eerst en vooral zijn of haar eigen gemeente, maar krijgt bij diens werkzaamheden ook te maken met de nodige wet- en regelgeving. Denk aan het vastleggen van bevoegdheden en machtigingen om een rekening te kunnen openen, opheffen of wijzigen. Maar ook het opstellen en laten ondertekenen van een beleggingsstatuut als er besloten wordt over te gaan tot beleggen. Daarnaast kunnen kerkrentmeesters en diakenen in aanraking komen met compliance, zoals het zich voordoet bij een fors legaat in contanten of het beschikbaar stellen van gelden aan buitenlandse projecten in bijvoorbeeld hoog risicolanden. Of het voorkomen van witwassen van gelden. Kortom, er komt veel op ze af. In het webinar ‘Besturen, Bankieren & Beleggen‘ voor kerkrentmeesters en diakenen, geven twee deskundigen antwoorden op deze vragen en gaan in op de achtergronden bij de bijzondere rol en positie van colleges van kerkrentmeesters en diakenen ten opzichte van de wetgeving en financiële instellingen.

Trainers

Dick Alblas en Senne Joustra

Klik hier voor meer informatie en aanmelden