Omschrijving

Een kerkrentmeester of diaken dient eerst en vooral zijn of haar eigen gemeente, maar krijgt bij diens werkzaamheden ook te maken met de nodige wet- en regelgeving. Denk aan het vastleggen van bevoegdheden en machtigingen om een rekening te kunnen openen, opheffen of wijzigen. Maar ook het opstellen en laten ondertekenen van een beleggingsstatuut als er besloten wordt over te gaan tot beleggen. Daarnaast kunnen kerkrentmeesters en diakenen in aanraking komen met compliance, zoals het zich voordoet bij een fors legaat in contanten of het beschikbaar stellen van gelden aan buitenlandse projecten in bijvoorbeeld hoog risicolanden. Of het voorkomen van witwassen van gelden. Kortom, er komt veel op ze af. In het webinar ‘Besturen, Bankieren & Beleggen‘ voor kerkrentmeesters en diakenen, geven twee deskundigen antwoorden op deze vragen en gaan in op de achtergronden bij de bijzondere rol en positie van colleges van kerkrentmeesters en diakenen ten opzichte van de wetgeving en financiële instellingen.

 

Na dit webinar…

  • weten deelnemers meer van wet- en regelgeving m.b.t. financiële dienstverlening, betalingsverkeer en beleggen
  • zijn deelnemers beter op de hoogte van hetgeen colleges van kerkrentmeesters en diakenen aan verplichtingen hebben jegens financiële instellingen
  • kunnen kerkrentmeesters en diakenen zich soepel bewegen door procedures zoals zij die tegenkomen in hun werk.

 

Datum

ma. 8 april 2024 van 19.30 – 21.00 uur (klik hier om aan te melden)

 

Trainers

 

Dick Alblas

Na een carrière in de financiële recherche en forensische accountantspraktijk is Dick als advocaat verbonden aan Vos & De Lange Advocaten te Barendrecht. Hij is onder andere ook voorzitter van de expertgroep Wwft van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, lid van de adviescommissie Wwft van de Nederlandse Orde van Advocaten, partner bij het Kenniscentrum Kerkrecht en voorzitter van de werkgroep kerkelijke rechtspraak van de Protestantse Kerk in Nederland.

Senne Joustra

Senne is relatiemanager Instituten & Charitas bij ABN AMRO MeesPierson.