Locatie Microsoft Teams
Tijdstip 19.30 uur

Omschrijving

> Volgeboekt, aanmelden voor dit webinar is helaas niet meer mogelijk.

Goed financieel beheer is cruciaal voor een vitale gemeente. Zeker in tijden van verandering is het van groot belang om de zaken op orde te hebben. Om gemeenten te ondersteunen is er het rapportagesysteem FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem). Door gebruik van het systeem is het mogelijk om gemakkelijk begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen in te dienen bij het CCBB (Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken).

Het gebruik van FRIS heeft een groot aantal voordelen, maar natuurlijk zitten er aan een programma dat je niet zo vaak raadpleegt ook wat onhebbelijkheden. Hoe zat het ook alweer? Hoe zet ik posten uit mijn boekhoudprogramma over in FRIS? Mede daarom bieden deze webinar aan.

Ook wordt in dit webinar aandacht besteed aan het maken van een meerjarenraming. Naast dat het maken van een meerjarenraming verplicht is bij de aanvraag van een solvabiliteitsverklaring, is het ook aan te bevelen, omdat het een belangrijk instrument kan zijn voor beleid.

Klik hier voor meer informatie.