Korte omschrijving

Wij krijgen vanuit colleges van kerkrentmeesters regelmatig vragen op de VKB App of vragen die rechtsreeks bij ons worden voorgelegd over zowel het opstellen van een meerjarenraming als het omgaan met FRIS. Daarom bieden wij een webinar aan over dit onderwerp.

Datum

ma. 30 oktober 2023 om 19:30 uur (klik hier voor aanmelden).

Trainer

Gerrit Oosterwijk, adviseur CCBB

 

Uitgebreide omschrijving

Over Fris

Goed financieel beheer is cruciaal voor een vitale gemeente. Zeker in tijden van verandering is het van groot belang om de zaken op orde te hebben. Om gemeenten te ondersteunen is er het rapportagesysteem FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem). Door gebruik van het systeem is het mogelijk om gemakkelijk begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen in te dienen bij het CCBB (Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken).

Het gebruik van FRIS heeft een groot aantal voordelen:

  • Het opstellen en indienen van begrotingen en jaarrekeningen wordt eenvoudiger. Door de uniforme opzet hoeft u maar een keer kennis te maken met het systeem; volgend jaar is een groot deel van de gegevens van uw college al voor u ingevuld.
  • Ingediende begrotingen en jaarrekeningen blijven in FRIS bewaard. Na een aantal jaren is het daardoor mogelijk meerjaren-analyses te maken. Die kunnen weer worden meegenomen in de meerjarenprognoses.
  • U kunt op elk moment tussenrapportages uit uw begroting of jaarrekening maken en downloaden. Daarmee heeft u een makkelijk instrument in handen om concepten van begroting of jaarrekening voor te leggen aan uw college, kerkenraad of gemeente.
  • Door gebruik te maken van FRIS kan uw gemeente gemakkelijk blijven voldoen aan de ANBI-regelgeving. FRIS levert namelijk automatisch de rapportage op die u daarvoor nodig heeft.
  • Diakenen en kerkrentmeesters zijn minder tijd kwijt aan rapportages zoals jaarrekeningen en begrotingen omdat het opstellen en indienen gemakkelijker gaat.
  • Het beoordelen van de begrotingen en jaarrekeningen door het CCBB wordt eenvoudiger.
  • FRIS werkt samen met het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB). Hierdoor wordt er gewerkt met landelijk vastgestelde standaarden en worden alle gemeenten hetzelfde behandeld.

Natuurlijk zitten er aan een programma dat je niet zo vaak raadpleegt ook wat onhebbelijkheden. Hoe zat het ook alweer? Hoe zet ik posten uit mijn boekhoudprogramma over in FRIS? Mede daarom bieden deze webinar aan.

Over meerjarenraming

Bij een aanvraag solvabiliteitsverklaring en bij verzoek vanuit het CCBB dient een meerjarenraming te worden opgesteld. Buiten die verplichting is het maken van een meerjarenraming aan te bevelen omdat dit een belangrijk instrument kan zijn voor beleid. Bij een beleidsplan hoort ook een meerjarenraming. Door een meerjarenraming ontstaat meer inzicht in de financiële toekomst van de gemeente. Het is verder vooruitkijken dan de begroting voor het komende jaar. Het geeft inzicht in trends waardoor mogelijke knelpunten in een vroegtijdig stadium herkend en aangepakt kunnen worden. De meerjarenraming is een (beleids)instrument voor:

  • De colleges van kerkrentmeesters: inzicht krijgen en geven
  • De kerkenraden: voor het maken van beleid voor de komende jaren
  • Voor gemeenteleden: inzicht in de financiële situatie

 

> Meld je hier aan voor het webinar