Locatie Microsoft Teams
Tijdstip 19.30 - 21.00 uur

Omschrijving

Het jaar 2023 ligt achter ons en dat betekent dat er gestart kan worden met het opstellen van de jaarrekening. Financiële verslaglegging is een vereiste vanuit wet- en regelgeving. Daarnaast zorgt een verslag ook voor transparantie waarbij aan de gemeenteleden en anderen wordt getoond hoe het jaar 2023 in financiële zin is verlopen. De jaarrekening wordt opgemaakt in FRIS, een platform van de landelijke kerk dat kerkrentmeesters in staat stelt om zowel jaarrekening als begroting op te maken. De afkorting FRIS staat voor Financieel Rapportage en InformatieSysteem. Iedere gemeente in de Protestantse Kerk beschikt over FRIS. De jaarrekening over 2023 wordt bij de CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) ingeleverd voor 15 juni 2024. Om u in staat te stellen de jaarrekening op te stellen organiseren we dit webinar.

 

Trainer

Gerrit Oosterwijk, adviseur CCBB

 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden