Locatie Microsoft Teams
Tijdstip 19.30 - 21.00 uur

Omschrijving

Protestantse gemeenten die op zoek zijn naar een financiële impuls voor een plan voor of vernieuwing in hun gemeente, zijn bij dit webinar aan het goede adres.

Esmeralda Mandemaker-Dieleman en Erik Vink van de Commissie Steunverlening informeren kerkrentmeesters in dit webinar over de mogelijkheden die de Solidariteitskas biedt voor gemeenten die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Subsidies worden bijvoorbeeld onder voorwaarden verstrekt aan trajecten van herbezinning op de identiteit en koers van de gemeente onder begeleiding van een adviseur, vormen van samenwerking met andere gemeenten, projecten binnen de gemeente of als er eenvoudigweg te weinig middelen zijn om een verbouwing te realiseren. Doe mee aan dit webinar en bekijk of een project in jouw gemeente misschien in aanmerking komt voor subsidie uit de Solidariteitskas. Naast een kennismaking met de werkwijze, diverse voorbeelden en diverse mogelijkheden voor subsidieaanvragen kunnen deelnemers tijdens het webinar ook vragen stellen aan Esmeralda en Erik.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.