Locatie Microsoft Teams
Tijdstip 20.00 - 21.15 uur
Datum 16/4/2024

Omschrijving

Een kerkrentmeester heeft de taak om te zorgen voor de veiligheid binnen de kerkgebouwen van de kerkelijke gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een RI&E en het organiseren van de BHV. Wettelijk zijn daarvoor ook regels die moeten worden nagekomen. Denk aan het hebben van een ontruimingsplan en het op orde hebben van de preventiemiddelen (zoals verbandmiddelen en blusmiddelen).

 

Na dit webinar…

  • weten deelnemers meer van wet- en regelgeving m.b.t. de veiligheid in kerkgebouwen;
  • zijn deelnemers op de hoogte van de verplichtingen en verantwoordelijkheden aangaande de veiligheid specifiek in kerkelijke gebouwen;
  • kunnen kerkrentmeesters aan de slag met zaken op het gebied van veiligheid die ze in de lokale gemeente nog niet op orde hebben.

 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden