Locatie Microsoft Teams
Tijdstip 20.00 - 21.15 uur

Omschrijving

Als kerkrentmeester heb je een breed palet aan verantwoordelijkheden: beheer van gebouwen, financieel beheer van de gemeente en verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk. In deze webinar gaan we in op de verantwoordelijkheden die je als college van kerkrentmeesters hebt als werkgever. Want iedere betaalde medewerker, behalve de gemeentepredikant, is formeel bij het college in dienst. In dit webinar brengen we je op de hoogte wat er komt kijken bij het in dienst nemen en hebben van kerkelijk medewerkers en waar je relevante informatie kunt vinden. We lopen de gehele route van werving tot en met afscheid nemen van een kerkelijk medewerker langs en kijken naar de belangrijkste aspecten voor het college van kerkrentmeesters. Ook nemen we je mee in een aantal trends en ontwikkelingen uit het recente onderzoek “Meer zicht op werk in de kerk”. En natuurlijk maken we gebruik van praktijksituaties en is er ruimte om de eigen vragen in te brengen.

Ook voor diakenen biedt dit webinar nuttige informatie. Ook zij zijn van harte uitgenodigd.

Trainers

  • Lydia Struik (senior HR- adviseur van de dienstenorganisatie van de PKN)
  • Joost Schelling (directeur van VKB Kerkrentmeesters)

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.