Waar gaat dit onderwerp over?​

Ongeveer een derde deel van de leden van de VKB heeft een kerkelijke begraafplaats in eigendom. Het beheren van een kerkelijke begraafplaats is een complexe zaak. Denk aan het bijhouden van de grafadministratie, het uitgeven van nieuwe grafrechten en het onderhoud van de begraafplaats. Verder is er de kerkelijke en wettelijke regelgeving waaraan je als eigenaar moet voldoen. 

 

Belangrijke vragen om je als college bij dit item te stellen

  • Heb ik mijn administratie op orde als het gaat om de kerkelijke begraafplaats?  
  • Is de kerkelijke begraafplaats klaar voor de toekomst qua bemensing en qua financiën?  
  • Is het reglement van de begraafplaats nog actueel?  
  • Zijn de tarieven die worden berekend nog kostendekkend?  

 

Wat moet je als kerkrentmeester doen/weten?

De Commissie Kerkelijke Begraafplaatsen van de VKB heeft een aantal documenten ontwikkeld die kerkelijke gemeenten kunnen gebruiken bij de uitvoering van het beheer van een begraafplaats. Eerder verscheen in boekvorm “Vademecum Kerkelijke Begraafplaatsen” dat nog in digitale vorm beschikbaar is. Bij ingewikkelde vraagstukken kan genoemde commissie adviseren. Het GCBB heeft een richtlijn administratie en financieel overzicht vastgesteld voor gemeenten met een kerkelijke begraafplaats.  

 

Meer weten?

Het aprilnummer van ‘Kerkbeheer’ 2021 is voor een groot gedeelte aan vragen rond begraafplaatsen gewijd.

Interessante artikelen en websites zijn:

Downloads

 

Hulp van VKB partners nodig?

Piëtas
Silasgroep

Laatste update: 12 maart 2024