De Commissie orgelzaken (COZ) van de VKB is er om, wanneer er sprake is van nieuwbouw of restauratie van een pijporgel, een advies uit te brengen. Voor bepaalde werkzaamheden (zie kerkorde ord. 11-22-1) bij monumentale orgels is een adviesrapport verplicht alvorens het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken toestemming kan geven voor de ingreep. Hiervoor zal de gemeente een advies moeten laten opstellen door een adviseur conform de bepaling in de Generale regeling 12 artikel 1.

Aan het begin van een orgelproject is het verstandig om een Beknopte Inspectie te laten uitvoeren zodat duidelijk wordt in hoeverre er werkzaamheden aan het orgel noodzakelijk zijn zowel voor de korte als voor de langere termijn. Het inspectierapport geeft duidelijkheid ten aanzien van de conditie van het orgel en de werkzaamheden die zouden moeten worden uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen € 275 ex. btw.

Contactgegevens:

E-mail: orgelzaken@kerkrentmeester.nl
Telefoon: 078 6393663

Brochure Orgelzaken

Onder verantwoordelijkheid van de COZ is een brochure samengesteld onder de titel ‘Zorg voor het orgel‘.  U vindt de brochure in A4 formaat hier.

Voor meer informatie aangaande orgelzaken raadpleeg de pagina in de kennisbank.