Waar gaat dit onderwerp over?​

Als het over orgels gaat, dan denken we met name aan pijporgels. Er zijn verschillende soorten en maten. Je hebt oude en monumentale orgels, maar je hebt ook moderne exemplaren. Voor monumentale orgels gelden aparte regels. Enerzijds is er de Erfgoedwet. Daarnaast is er een kerkelijke regeling van toepassing.  

Orgels hebben periodiek onderhoud nodig. Het is van belang om daarbij de juiste procedure te volgen. Bij grotere projecten is het verstandig en gewenst om van de diensten van een orgeladviseur gebruik te maken. 

 

Belangrijke vragen om je als college bij dit item te stellen

  • Is mijn orgel monumentaal? Hoe weet ik dit? 
  • Hoe pak ik mijn orgelrestauratie aan?
  • Wat houdt een monumentale status in en wat levert het op?
  • Kan ik subsidie aanvragen voor mijn orgelrestauratie?
  • Waar vind ik een goede orgelbouwer?

 

Wat moet je als kerkrentmeester doen/weten?

De Commissie orgelzaken (COZ) van de VKB is er om, wanneer er sprake is van nieuwbouw of restauratie van een pijporgel, een advies uit te brengen. Voor bepaalde werkzaamheden (zie kerkorde ord. 11-22-1) bij monumentale orgels is een adviesrapport verplicht voordat het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken toestemming zal geven voor de ingreep. Hiervoor zal de gemeente een advies moeten laten opstellen door een adviseur conform de bepaling in de Generale regeling 12 artikel 1.

Aan het begin van een orgelproject is het verstandig om een Beknopte Inspectie te laten uitvoeren zodat duidelijk wordt in hoeverre er werkzaamheden aan het orgel noodzakelijk zijn zowel voor de korte als voor de langere termijn. Het inspectierapport geeft duidelijkheid ten aanzien van de conditie van het orgel en de werkzaamheden die zouden moeten worden uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen €275,- exclusief btw. 

Contactgegevens:

E-mail: orgelzaken@kerkrentmeester.nl
Telefoon: 078 6393663 

Ten aanzien van het binnenklimaat in kerken en de invloed op pijporgels heersen nog wel eens misverstanden. Klik hier voor een artikel van de hand van orgeladviseur Steensma dat gaat over orgels en lage temperaturen.  

De orgelbank

De orgelbank is een serviceverlening voor kerken die een pijporgel willen verkopen. De orgelbank bemiddelt niet zelf, maar heeft als doel vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Bij inschrijving zijn eenmalig kosten verschuldigd. Meer informatie vind je op www.kerkmarkt.nl. 

Wanneer de advertentie wordt goedgekeurd, krijg je bericht en wordt de advertentie zichtbaar op www.kerkmarkt.nl. 

 

Meer weten?

 

Hulp van VKB partners nodig? 

 

Laatste update: 12 maart 2024