Waar gaat dit onderwerp over?​

Kerken nemen in ons Nederlandse belastingstelsel geen uitzonderingspositie in. Weliswaar wordt aan kerken soms gehele of gedeeltelijke vrijstelling of vermindering van een bepaalde belasting verleend. Dat neemt niet weg dat de kerkelijke gemeente (als rechtspersoon) ook onderworpen is aan die belastingen waaraan rechtspersonen in het algemeen zijn onderworpen. Veel informatie vind je op de website van de Belastingdienst.   

 

Wat moet ik als kerkrentmeester weten over dit thema?

Er zijn vele verschillende soorten belasting: 

  • Omzetbelasting (btw) 
  • Onroerendezaakbelasting (OZB) 
  • Vennootschapsbelasting  
  • Loonheffing 
  • UBD (voorheen IB-47) 
  • Energiebelasting 

In de Handleiding voor Kerkrentmeesters is een hoofdstuk over kerk en belasting opgenomen waar je per soort een toelichting vindt, zodat je weet wat relevante informatie is voor je kerk. 

Een bruikbaar artikel over btw en de kerk(activiteiten) lees je hier.

In kerkbeheer van maart 2022 stond dit artikel over UBO en eHerkenning. 

Een veel gestelde vraag is hoe het zit met btw als we een musicus of tijdelijke pastor inhuren die ons een factuur stuurt (dus geregistreerd staat met een eigen zaak bij de Kamer van Koophandel). Zijn we dan wel btw verschuldigd? Ja, dat ben je, net zoals wanneer je de schilder of de loodgieter laat komen en je een factuur stuurt. Zie voor meer informatie het artikel ‘BTW bij inhuur personeel door een kerkgenootschap’.   

 

Meer informatie

Meer informatie over de ANBI-status is te vinden op de website van de PKN. 

 

Hulp van VKB Partners nodig?

Laatste update: 7 februari 2024