Op 9 en 10 september vindt de jaarlijkse Open Monumentendag plaats. Dit jaar is het twintig jaar geleden dat het UNESCO verdrag voor de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is gesloten. Daarom is dit jaar het thema ‘Levend erfgoed’ gekoppeld aan Open Monumentendag.

Hoe maak je nu dit levend erfgoed in je kerkgebouw zichtbaar en ervaarbaar? We hebben in voor u wat voorbeelden op een rij gezet, om zo tijdens de Open Monumentendag 2023 meer te doen dan alleen de kerk open te stellen.

Alle informatie vind je op deze speciaal ingericht pagina op onze website.

Doet jouw kerkgebouw niet mee aan de Open Monumentendag? De genoemde voorbeelden zijn ook heel goed te gebruiken bij een startzondag of om op een ander moment met uw gemeenteleden over uw kerkgebouw in gesprek te gaan.