Het bestuur besloot 21 oktober met enig verdriet de jubileumbijenkomst van 21 november a.s. in de St. Joriskerk definitief af te gelasten. ‘Het kan niet anders’, gezien de coronaperikelen. We hopen de eerstvolgende keer dat we een landelijke bijeenkomst voor alle leden en belanghebbenden van de VKB kunnen organiseren alsnog aandacht te schenken aan het jubileum en aan het thema ‘kerkbeheer tussen traditie en toekomst’. Wel zullen alle relaties van de VKB het jubileumboek, dat wel klaar is, toegezonden krijgen. Het bestuur van SKIN zal het bijeengebrachte bedrag van de leden voor de ondersteuning van het werk van een steunpunt kerkbeheer voor migrantenkerken op een gepaste manier ‘overhandigd’ krijgen. De jubileumcommissie wordt dank gezegd voor alle inspanningen, die helaas door corona in 2020 niet hebben kunnen leiden tot de geplande en gewenste activiteiten.