Waar gaat dit onderwerp over?​

Het interieur van een kerkgebouw dient aan te sluiten bij het gebruik van het kerkgebouw. Kerkgebouwen die alleen worden gebruikt voor de eredienst zullen op een andere wijze zijn ingericht dan kerkgebouwen waarin ook plaats is voor andersoortige activiteiten. In feite heeft ieder kerkgebouw haar unieke interieur en de eigenaar heeft de taak om daar zorgvuldig mee om te gaan.  

 

Belangrijke vragen om je als college bij dit item te stellen

  • Wat zijn de unieke kenmerken van ons kerkinterieur? 
  • Hebben we ons kerkinterieur met haar specifieke onderdelen . kenmerken voldoende in kaart gebracht en digitaal vastgelegd zodat deze documentatie voor anderen ook beschikbaar is? 
  • In hoeverre is het kerkinterieur nog passend bij het huidige en toekomstige gebruik van het gebouw?  
  • Op welke wijze kunnen we de onderdelen van het kerkinterieur het beste in stand houden? 
  • Is ons huidige kerkinterieur op de juiste wijze verzekerd voor beschadiging of brand? 

 

Wat moet je als kerkrentmeester doen/weten?

Bij rijksmonumentale kerkgebouwen is het interieur doorgaans ook beschermd. Welke specifieke onderdelen dat betreft is terug te vinden in het monumentenregister. Wanneer een monumentaal kerkgebouw multifunctioneel gebruikt gaat worden, vergt dit veelal ingrijpende aanpassingen in het interieur waarover tevoren goed moet worden nagedacht. Sommige aanpassingen of wijzigingen kunnen bij monumentale gebouwen vergunningplichtig zijn. Het onderhoud en het in standhouden van een monumentaal kerkinterieur vergt eveneens specifieke kennis van zaken. Andere zaken die de aandacht kunnen vragen zijn b.v. kerkverwarming , kerkverlichting en akoestiek. Vaak staan deze zaken met elkaar in nauw verband. Het aanpassen van de vloer kan bijvoorbeeld zomaar invloed hebben op het geluid en de akoestiek in de kerk. Bij meervoudig gebruik kan het wenselijk zijn om de banken te vervangen door stoelen zodat de kerkruimte flexibel kan worden gebruikt. Op het gebied van kerkinterieur en kerkinrichting zijn diverse organisaties en deskundigen actief die een college van kerkrentmeesters op specifieke onderwerpen van advies kunnen voorzien.  

 

Meer weten?

 

Hulp nodig van VKB partners?

Laatste update: 12 maart 2024