Matthijs Klooster – MK Architecten

Korte info:

MK Architecten richt zich op het herbestemmen van kerkgebouwen. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de kerkelijke eigenaar, zodat wordt gestreefd naar een passende oplossing. Hierbij wordt het duurzaamheidsapsect meegenomen. MK Architecten heeft ervaring opgedaan met diverse kerkgebouwen.

Meer info ziet u in bijgaande flyer.

Contact:

dhr. Matthijs Klooster,
email: info@mkarchitecten.nlĀ 
tel: 06-28951349

Website:

www.mkarchitecten.nl