Met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021 heeft het Georganiseerd Overleg Medewerkers besloten tot een loonsverhoging van 2% en een eenmalige uitkering van €300 bruto naar rato van het dienstverband. Het Georganiseerd Overleg Medewerkers volgt hiermee de salarisontwikkeling van de rijksambtenaren. Met de verloning van december zult u de aangepaste bedragen en de eenmalige uitkering moeten behandelen.De wijzigingen leest u in de circulaire 2021-C. Alle verhoogde bedragen zijn daarnaast ook te vinden in de vernieuwde arbeidsvoorwaardenregeling 2021-C. Voor de berekening van salarissen van kerkmusici zijn er nieuwe rekenbladen ‘Salberkerk’ (2021-A) verschenen.Deze documenten zijn te vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland.