In de handreiking, die uitgebracht is door de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, wordt uitgelegd waarom een kerkarchief zo belangrijk is en hoe deze het beste te bewaren is, zowel digitaal als op papier. Hierbij wordt rekening gehouden met de AVG-regelgeving.  Nieuw is een voorstel voor een mappenstructuur, een overzicht hoe u de stukken op een handige manier kunt indelen. Hierin vindt u ook de bewaartermijn en wordt uitgelegd wanneer de stukken openbaar kunnen worden. De naam ‘handreiking’ is bewust gekozen omdat men duidelijk wil maken dat het document slechts richtinggevend is bedoeld en u als kerkelijke gemeente vrij bent om hierin eigen keuzes te maken. Als uw archief elders wordt bewaard, is het altijd een goed idee om met de archiefinstelling waar het archief voor altijd bewaard wordt contact op te nemen. Zij hebben soms specifieke wensen waar u rekening mee dient te houden.

De handreiking is te vinden op: protestantsekerk.nl/archiefbeheer