U bevindt zich op de pagina van de VKB website waar zich de doorlinks bevinden naar de invulformulieren van ToekomstGericht KerkBeheer. Hartelijk dank dat u deze wil gaan invullen.

Wij verzoeken u onderstaande invulsuggesties zorgvuldig door te nemen.

 

Invulinstructie
Er zijn drie verschillen formulieren, één voor gemeenten zonder wijkgemeenten, één voor gemeenten met wijkgemeenten (dat is een beknopt formulier waarin alleen wat algemene gegevens van de gemeente als geheel worden gevraagd), en één voor afzonderlijke wijkgemeenten. Indien voor u van toepassing, kunt u die zelf invullen of doorsturen naar de CvK’s van de betreffende wijkgemeenten.

De formulieren zijn beveiligde Excel spreadsheets. Het is voor u alleen mogelijk om aanpassingen te doen in de invoervelden, evenals destijds in de opgaveformulieren van de jaarrekeningen en begrotingen die naar de RCBB’s werden gezonden vóór de introductie van FRIS.

Als u goed bent ingevoerd in de gegevens van uw gemeente kan het formulier in tien minuten worden ingevuld. Maar voor sommige gegevens zal opzoek werk nodig zijn, en in een aantal gevallen misschien ruggenspraak met uw collega’s. U kunt dan desgewenst het invullen onderbreken, de file opslaan op uw eigen computer en later afmaken.

Graag alleen de lichtroze velden invullen; als een vraag voor uw gemeente niet van toepassing is (bijvoorbeeld een tweede of derde kerkgebouw) graag dat veld leeglaten (dus niet ‘n.v.t.’ o.i.d. invullen). Sommige vragen zijn meerkeuzevragen met voorgecodeerde antwoordmogelijkheden. U ziet dat als u met de cursor op zo’n veld gaat staan; dan verschijnt rechts een pijltje. Als u daarop klikt ziet u een keuzemenu waar u op het gewenste antwoord kunt klikken. Er is maar één antwoord mogelijk; als geen van de categorieën voor u van toepassing is graag de er zoveel mogelijk op gelijkende categorie aanklikken, of, als u het echt niet weet, de vraag open laten.

 

U kunt het ingevulde formulier (niet vergeten op te slaan!), zo mogelijk uiterlijk 31 januari 2022, toezenden aan: secretariaat@kerkrentmeester.nl. Vanzelfsprekend worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en met niemand buiten het VKB-bureau gedeeld. Wel worden gecumuleerde gegevens voor vergelijkingsdoeleinden aan gemeenten beschikbaar gesteld, maar die zullen nooit herleidbaar zijn tot individuele gemeenten.

 

Download hier de invulformulieren:
Invulformulier voor gemeenten zonder wijkgemeenten
Invulformulier voor gemeenten met wijkgemeenten
Invulformulier voor afzonderlijke wijkgemeenten

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!