Welkom op onze VKB podcast pagina ‘Collectieve Wijsheid’. Beluister hier onze kennispodcast voor kerkrentmeesters en iedereen die zich met kerkbeheer bezighoudt. In elke aflevering verwelkomen wij een gast die zélf een duit in het zakje doet. Samen weten we meer en komen we verder.

Alle afleveringen zijn ook te beluisteren via Spotify. Je kunt daar onze serie volgen en instellen dat je een melding ontvangt als er een nieuwe podcast online komt. Zo mis je nooit een aflevering!

#15 – Van droom naar realisatie

Hoe pas je nu je interieur het beste aan, zodat het kerkgebouw ook in de toekomst op een aantrekkelijke en efficiënte wijze kan worden gebruikt? Daphne van der Knijff en Daniëlle den Ottelander nemen ons mee in het proces van droom tot aan realisatie. Wat zijn belangrijke aandachtspunten, waar moet je op letten en wat moet je ook vooral niet doen? Een aflevering vol tips en inspiratie.

#14 – Op waarde schatten

Het kerkgebouw, al dan niet monumentaal, hebben we als kerkrentmeesters vaak wel goed in beeld. Maar hoe zit dat nu met roerend religieus erfgoed in dat gebouw? Wat is roerend religieus erfgoed en waar is het te vinden? Ook in een modern kerkgebouw in bijvoorbeeld een vinex-wijk? Hebben we als college dat erfgoed goed in beeld?

In deze podcast neemt erfgoedspecialist Hanna Melse ons mee langs deze vragen en ontdekken we dat veel meer voorwerpen erfgoed kunnen zijn dan we misschien zouden denken. We bespreken waarom het zo belangrijk is om te weten welk erfgoed er in jouw kerk aanwezig is, hoe je dit eenvoudig kunt documenteren door middel van het online programma Kerkcollectie Digitaal en hoe je ervoor kunt zorgen dat je religieus erfgoed ook echt zichtbaar wordt.

Het is iets dat even tijd en aandacht vraagt, maar als het eenmaal op orde is, ontzorgt het kerkrentmeesters bij hun taken.

#13 – Bottom up kerk-zijn

Tabitha van Krimpen is voormalig Jonge Theoloog des Vaderlands. Zij heeft zich toen vooral ingezet voor jonge generaties en de kerk, waar haar boek ‘Bottom up kerk, zijn waar twintigers zijn’ uit is voortgekomen. We spreken met haar over wat er volgens haar nodig is in de kerk om die twintigers wel bij de kerk betrokken te houden. Dat is niet alleen nadenken over hoe we jonge mensen mee kunnen laten doen met dat wat wij altijd al hebben gedaan, maar juist een stap zetten naar die jonge generaties toe door jezelf en je eigen verwachtingen kleiner te maken. En dat zit hem ook in de praktische zaken waar we als kerkrentmeesters mee bezig zijn. Tabitha geeft in deze podcast inspiratie om eens anders tegen de taken in de kerk aan te durven kijken en open te staan voor andere manieren.

#12 – Sleutel tot verbondenheid

In de vorige aflevering hebben we nagedacht over online communicatie in de kerk. Voor kerken sprong één trend er echt uit: kerk-apps. Steeds meer kerken maken inmiddels gebruik van zo’n app en het medium is zeer geschikt voor interne communicatie in de gemeente.

Hoe pak je die communicatie via zo’n app nu op een goede manier aan? Wat kun je precies met een kerk-app? Welke voordelen heeft communicatie met een app ten opzichte van communicatie op de traditionele manieren. Hoe haal je nu het maximale uit een kerk-app voor jouw gemeente?

Donkey Mobile-oprichter Henrik Wienen vertelt over de mogelijkheden van zo’n app, wat je wel en ook vooral niet moet doen en wat een kerk-app doet met de verbondenheid in je gemeente. En dan blijkt dat we het starten met een kerk-app vaak als iets veel spannenders en groters zien dan het in de praktijk blijkt te zijn!

#11 – Online kerk-zijn

Online communicatie is niet meer weg te denken. Mailen, appen, nieuws, sociale media, podcasts. En ook als VKB communiceren we steeds meer online: met ruim 1100 leden in de VKB App en met jou als luisteraar van deze podcast. Maar hoe is dat nu in kerken geregeld? Waar liggen kansen om de online communicatie te verbeteren en vooral ook: hoe pak je dat aan als kerkrentmeester? En, wat doe je zelf en waar betrek je anderen bij?

In deze podcast bespreken we eerst de mogelijkheden en het belang van online communicatie. Vervolgens zoomen we in op de situatie in de kerk en in het laatste blokje van deze podcast leer je hoe je er als kerkrentmeester concreet mee aan de slag kunt. Henk-Jan deelt hiervoor praktische tips.

#10 – Thuisgeven!

Veel kerken bezitten vastgoed. Dan denken we in de eerste plaats natuurlijk aan kerkgebouwen, maar kerken bezitten ook verenigingsgebouwen, pastorieën en andere woningen. Wat doe je daar nu mee als er ruimte niet worden gebruikt, er panden leegstaan? In deze podcast vertellen Laura Prat Bertrams en Harry van de Kamp van de Thuisgevers hoe je met (kerkelijk) vastgoed én maatschappelijk van betekenis kunt zijn én daar als rentmeester ook nog goed mee kunt verdienen: een echte win-win dus! De Thuisgevers benutten de ruimte voor de tijdelijke opvang van statushouders. Laura en Harry leggen uit hoe dit in zijn werk gaat, welke voordelen het heeft en wat voor moois er ontstaat als je je bij dit project aansluit.

#9 – Sturen op kengetallen

In de pilot toekomstgericht kerkbeheer wordt aan de hand van kengetallen met gemeenten nagedacht over het beheer in hun gemeente. Een van onze nieuwe bestuurders, Lars Kramer, werkt in zijn gemeente, de Protestantse Gemeente Dronten, al een flinke tijd met kengetallen. In deze podcast vertelt hij hoe de cijfers meer en op een andere manier gingen spreken voor de kerkenraad en de gemeente, hoe die andere benadering de communicatie verduidelijkte en het nadenken over beleid vergemakkelijkte. Ook geeft Lars tips voor gemeentes die zelf met kengetallen aan de slag willen.

#8 – Aandacht en belangstelling

Als een gemeente betaalde krachten in dienst heeft, is het college van kerkrentmeesters de formele werkgever. Bijna een kwart van de respondenten van het onderzoek, dat VKB Kerkrentmeesters samen met CNV Kerk en Ideëel vorig jaar hield onder kerkelijke medewerkers, is niet tevreden over de professionaliteit van de werkgever, het college van kerkrentmeesters dus. Werk aan de winkel dus. Maar hoe kun je als college dat werkgeverschap verbeteren? Dat is misschien wel veel minder moeilijk dan gedacht. Barbara Lamain is predikant, maar heeft daarvoor jarenlang gewerkt als HR director. Zij vertelt in deze podcast wat het belangrijkst is van goed werkgeverschap en hoe je dat als college het beste kunt aanpakken.

#7 – Op zoek naar flexibiliteit

Zonder vrijwilligers kun je als kerk niet bestaan. Allereerst natuurlijk om de ambten vervuld te krijgen, maar ook voor heel veel andere taken in de gemeente zijn helpende handen nodig. Hoe zorg je er als college nu voor dat je voldoende vrijwilligers vindt voor al die taken in je gemeente? En hoe zorg je voor goede aansturing en begeleiding voor al die vrijwilligers? Volgens Lucas Meijs, hoogleraar strategische filantropie en vrijwilligerswerk, ligt de oplossing voor het tekort aan vrijwilligers in flexibiliteit en creativiteit.

#6 – Durf en creativiteit

Nico van Splunter is directeur van stichting Geloven in de Wijk, een pioniersgemeenschap in Rotterdam. De Stichting heeft een website opgezet waar meer te lezen is over de verschillende projecten die lopen in de wijk en waar middels een doneerknop gemakkelijk geld kan worden gegeven. Nico vertelt over creatieve manieren om geld te werven voor je gemeente en roept op om vooral zichtbaar te zijn als kerk. Een inspirerend verhaal waar we in de hele breedte van de kerk mee aan de slag kunnen.

#5 – De schroom voorbij

Jaarlijks houden veel gemeenten de Actie Kerkbalans, een actie die landelijk wordt ondersteund, maar plaatselijk wordt georganiseerd. Maar hoe pak je dat nu aan? Hoe zorg je dat de Actie in je gemeente een succes wordt? Bert van Rijssen bespreekt de belangrijkste stappen en aandachtspunten, waarmee organisatoren van de actie meteen aan de slag kunnen.

#4 – Kansen in cultuur

Veel gemeenten zijn in het bezit van een monumentaal kerkgebouw. Soms kan dat als een blok aan het been voelen door hoge kosten voor onderhoud en energie. Maar juist zo’n monumentaal pand biedt ook veel kansen. Hoe kun je daar als kerk nu mee aan de slag? Gerben Pol inspireert om op een creatieve manier samen te zoeken naar de kansen die passen bij het kerkgebouw.

#3 – Blik op de toekomst

Eén van de speerpunten van VKB Kerkrentmeesters is toekomstgericht kerkbeheer, maar hoe kun je daar als kerkrentmeester nu zelf mee aan de slag en welke rol neemt de VKB daarbij in? De nieuwe directeur van de VKB, Joost Schelling, vertelt het in deze podcast.

#2 – Duurzaam kerk-zijn

In deze tijden van inflatie en alsmaar stijgende energieprijzen worstelen veel kerken met de vraag hoe zij deze winter hun kerkgebouw kunnen verwarmen. Een goed moment om het te hebben over de duurzaamheid van dat kerkgebouw. Hoe kun je als plaatselijke kerk aan de slag met de verduurzaming van je kerkgebouw?

#1 – Beweging en bezieling

Het magazine Kerkbeheer van september/oktober 2023 staat in het teken van pionieren. Aansluitend hierop spreken we met scheidend directeur Jos Aarnoudse. Pionieren is wat hem betreft geen vrijblijvende bezigheid, maar een wezenlijk onderdeel van de kerkelijke opdracht. Daarin past de vernieuwing van VKB Kerkrentmeesters, waar deze podcast ook deel van uitmaakt. Een gesprek over beweging en bezieling.