Datum : zaterdag 9 oktober 2021.

Tijd : Aankomst van 10.00 – 10.30 uur. Van 10.30 uur tot 12.35 uur programma.
Lopend buffet van 12.35 – 13.30 uur. Vervolg programma van 13.30 uur tot 14.30 uur.

Locatie : Sint Joriskerk te Amersfoort.

Muziek : Nelline van Liere en Matthijs Breukhoven zorgen voor muzikale intermezzi, zangbegeleiding / meditatieve muziek (afhankelijk van corona-maatregelen).

Thema : Onder het motto “Vitale minderheidskerk in een seculiere samenleving, wat vraagt dat van de kerk?” zullen Ruben van Zwieten en Martine Oldhoff optreden als hoofdsprekers. Reactie op thema door dr. René de Reuver.

Award : Er is een Awardcommissie ingesteld onder voorzitterschap van dhr. Gerben van Dijk. Beoordelingscriteria zijn onder meer: Samenwerking en Samenbinding, intern en extern, in het kader van het jubileummotto van vorig jaar “Tussen traditie en toekomst”. Zie hier voor meer informatie over de Award.

De uitnodigingen (om aan te melden) worden eind augustus/begin september verstuurd.

Uitgaande van vorenstaande ziet het programma er als volgt uit:

Blok 1
10.00 – 10.30 uur :   Aankomst in kerk met koffie en cake of koek
10.30 uur :                Welkom door voorzitter VKB
10.35 uur :                Meditatief moment door ds. Jos Aarnoudse
10.50 uur :                Voorzitter VKB geeft korte terugblik op 100 jaar VKB en vraagt aandacht voor de kerkrentmeester van de toekomst
11.05-11.15:                 Muzikaal intermezzo

Blok 2
11.15 – 11.55 uur :      Sprekers. Ruben van Zwieten en Martine Oldhoff over “Vitale minderheidskerk in een seculiere samenleving, wat                                              vraagt dat van de kerk?”
11.55 – 12.10 uur :     Publiek in gesprek met sprekers o.l.v. Jos Aarnoudse
12.10 – 12.25 uur :    Dr. René de Reuver reageert op inhoud van sprekers en opmerkingen publiek.
12.25 – 12.35 uur :    Muzikaal intermezzo.

Pauze met lopend buffet (corona-proof)

Blok 3
13.30 – 14.00 uur :   Samenwerking met SKIN (korte toespraak voorzitter SKIN en reactie voorzitter VKB)
14.00 – 14.30 uur :   Toekenning VKB-Mercer/Marsh-Award 2021
14.30 – 14.45 uur :   Afscheid van dhr. Cor de Raadt als voorzitter (tot 2021) en sluiting door de huidige voorzitter.

Na afloop krijgen de aanwezigen nog een hapje en een drankje aangeboden. Voor wie het nog niet heeft is het jubileumboek uit 2020 nog beschikbaar. Ook is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van dhr. Cor de Raadt.

Aanmelden kan middels deze link.