Het thema van de VKB- Mercer/Marsh Award 2021 is “Toekomstgericht Kerkbeheer door samenwerking en samenbinding”.

De VKB is op zoek naar gemeenten, vertegenwoordigd door colleges van kerkrentmeesters, die zich hebben gerealiseerd dat toekomstgericht kerkbeheer uiterst belangrijk is om de gemeente op lange termijn te laten voortbestaan en daarop hebben ingespeeld.

Door het nemen van organisatorische maatregelen en/of het zoeken van samenwerking kan het primaire doel van de kerkelijke gemeente (de Woordverkondiging) ook in de toekomst worden gecontinueerd. We zijn ons er van bewust dat de situatie van een plattelandsgemeente in het noorden van het land een heel andere is dan bijvoorbeeld de stadsgemeente in de Randstad. Daarom zal iedere lokale situatie om zijn eigen specifieke aanpak vragen. Gelukkig biedt een krimpende kerk ook kansen die benut kunnen worden, zoals het ontstaan van nieuwe vormen van kerk-zijn. Hiervoor zijn soms creatieve oplossingen nodig. Met een juiste inzet van mensen en middelen op plaatselijk en bovenplaatselijk niveau zijn er mogelijkheden om de toekomst van de kerkelijke gemeente veilig te stellen.

Als voorbeeld kan gedacht worden aan het reorganiseren van het vrijwilligersbestand, de inzet van een kerkelijk of missionair werker op een bepaalde locatie, het starten van een samenwerking op plaatselijk niveau met een andere kerkelijke gemeente waardoor bepaalde werkzaamheden toch doorgang kunnen blijven vinden, het bundelen van de krachten tussen wijkgemeenten onderling, het betrekken van jeugd/jongeren bij bepaalde activiteiten waardoor er nieuwe impulsen ontstaan. Het gaat derhalve om organisatorische aanpassingen waarmee, door een andere inzet van mensen en middelen, de continuïteit van de plaatselijke kerkgemeente (in ieder geval voorlopig) wordt zeker gesteld.

Herkent u één van deze voorbeelden of is in uw plaatselijke situatie op een andere innovatieve manier een succesvol initiatief tot stand gebracht? Vul dan het deelnameformulier in en ding mee naar de hoofdprijs van € 3.000! De tweede prijs bedraagt € 1.500 en voor de derde prijs is € 500 beschikbaar.

Tot uiterlijk 10 september 2021 kunnen inzendingen worden ingestuurd aan de VKB,  liefst per e-mail aan info@kerkrentmeester.nl, of per post aan Antwoordnummer 120, 3300 VB Dordrecht o.v.v. “VKB Mercer-Marsh Award 2021”. Inzendingen dienen ingevuld te zijn op het daarvoor bestemde formulier.

Om het deelnameformulier te downloaden klik hier.