Waar gaat dit onderwerp over?​

Gastvrij zijn als gemeente betekent ook dat je nadenkt over de toegankelijkheid van je (kerk)gebouwen. Daarbij gaat het niet alleen om het wegnemen van fysieke barrières, maar ook om de sociale belemmeringen. Het is goed om als kerkrentmeesters regelmatig te kijken naar de vriendelijkheid van onze gebouwen voor gemeenteleden en gasten met een handicap.

 

Belangrijke vragen om je als college bij dit item te stellen

 • Hoe is de toegankelijkheid van de kerkzaal en de andere zalen voor mensen met een rolstoel, rollator, scootmobiel?
 • Is de garderobe bruikbaar voor iemand in een rolstoel?
 • Hoe is het gesteld met deuren met drangers? Vormen ze een barrière?
 • Waar hebben mensen met een rolstoel, scootmobiel plaats in de kerk, ook zo dat ze niet apart zitten, maar bijvoorbeeld gewoon naast hun partner of familie?
 • Is er nagedacht over mogelijke faciliteiten bij een doop- of avondmaalsviering? Of bij een uitvaartdienst?
 • Hoe is het gesteld met de omgeving: paden, grind, stoepranden, is er een gehandicaptenparkeerplaats in de buurt?
 • Is er een aangepast toilet?
 • Is de kerk voorzien van een ringleiding of andere ondersteunende faciliteiten voor slechthorenden?
 • Is er nagedacht over faciliteiten voor visueel gehandicapten (groot letter liturgie bijvoorbeeld)?
 • Is er bij een ontruimingsplan, bij nooduitgangen rekening gehouden met mogelijk mensen met een beperking?
 • Is er informatie over de toegankelijkheid te vinden op de website?

 

Wat moet je als kerkrentmeester doen/weten?

Toegankelijkheid en gastvrijheid hoeft lang niet altijd kostbaar, ingrijpend of ingewikkeld te zijn. Voor een belangrijk deel zit het ook in de communicatie met elkaar. Wees daarbij vooral niet afwachtend, maar vraag gewoon of en hoe je iemand kunt helpen. Ook als je van plan bent aanpassingen aan het gebouw te doen, begint dat met vragen. Waar is behoefte aan?

Communicatie verloopt ook via de website van de kerkelijke gemeente. Zorg dat daarop duidelijk en overzichtelijk staat vermeld welke aanpassingen er gedaan zijn op het gebied van toegankelijkheid. Een gast kan dan zelf vooraf kan opzoeken of het gebouw voor hem of haar toegankelijk is.

Bij aanpassingen aan het gebouw kun je denken aan bredere doorgangen, minder hoogteverschil bij drempels, ruimte om bijvoorbeeld rollators neer te zetten, ruimte in de kerkzaal voor een (elektrische) rolstoel, een aangepast toilet, aanleggen van ringleiding, aanwezigheid van een grootletter-liturgie, enzovoort. Bij alles geldt: zorg ook dat periodiek gecontroleerd wordt of alles nog naar behoren werkt.

 

Meer weten?

Laatste update: 12 maart 2024