Omschrijving

Om een beter financieel inzicht te krijgen en goed onderbouwde beleidskeuzes te kunnen maken, is er de meerjarenraming (en de begroting voor het komende jaar). Elke gemeente kan deze maken in FRIS.

In de meerjarenraming kun je verschillende scenario’s voor de toekomst maken en naar alternatieven kijken. Je kijkt 8 jaar vooruit. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe de verwachte salarisstijgingen van predikanten en kerkelijk werkers de toekomstige kosten beïnvloeden. Maar ook wat het effect op de liquiditeit is van bijvoorbeeld verkoop van onroerend goed. De gemeente krijgt zo een beeld van de financiële mogelijkheden op langere termijn. Op basis hiervan kunnen beslissingen beter onderbouwd worden genomen.

Een meerjarenraming maken lijkt misschien wat ingewikkeld. Maar alle gemeenten hebben al een jaarrekening ingediend in FRIS. Er is dan een uniform uitgangspunt, een structuur waarop verder gebouwd kan worden. FRIS maakt een voorzet die als uitgangspunt kan dienen.

De meerjarenraming is er niet voor de toezichthouder, het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Het CCBB kan er wel naar vragen, zoals bij de aanvraag van een solvabiliteitsverklaring, maar altijd in het belang van de gemeente zelf. De meerjarenraming is er vooral om mogelijkheden te vinden, te zien wat de financiële impact is van mogelijke keuzes en maakt al ver van tevoren zichtbaar als het op termijn minder goed dreigt te gaan. Dat geeft de mogelijkheid om het beleid tijdig aan te passen. Andersom kun je ook zien of er ruimte is om iets extra’s te doen.”

In dit webinar worden deze en andere zaken besproken en toegelicht en is er ruimte om vragen en dilemma’s aan de trainers voor te leggen.

 

Datum

di. 24 september 2024 van 19.30 – 21.00 uur (klik hier om aan te melden)

Trainers

Wilco den Dikken, hoofd financiële administratie KKA
Bertus Noppers, medewerker FRIS Helpdesk

Host

Bert Oomen, adviseur VKB Kerkrentmeesters