Waar gaat dit onderwerp over?​

Als college van kerkrentmeesters draag je de rol van werkgever (meer informatie daarover lees je in het lemma werkgeverschap). Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Daarvoor is er in Nederland de Arbowet. Daarin zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. Deze gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht, dus ook in de kerkelijke gemeente, wanneer deze medewerkers in dienst heeft. 

Bedrijfshulpverlening (bhv) is een onderwerp dat onderdeel uitmaakt van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De benaming bhv zou doen vermoeden dat dit een onderwerp voor uitsluitend bedrijven is en dus niet geldt voor een kerkelijke organisatie. Dit is echter wel het geval. Kijk voor meer informatie over de veiligheid van het kerkgebouw en het organiseren van een goede bhv-organisatie op de themapagina’s. 

 

Belangrijke vragen om je als college bij dit item te stellen   

  • Wie in ons college is er op de hoogte van de Arbowet en bijbehorende voorschriften? 
  • Hebben we als college een RI&E gemaakt? 
  • Is ons gebouw een veilige plek voor onze vrijwilligers en medewerkers? 
  • Hoe hebben wij het geregeld met verzekeringen voor onze werknemers? 
  • Welke CAO is van toepassing op onze medewerkers? 
  • Zijn er afspraken gemaakt met een arbodeskundige of arbodienst? 

 

Wat moet je als kerkrentmeester doen/weten?

Een goed startpunt is het lezen van het hoofdstuk over de verantwoordelijkheid van de kerkelijke werkgever voor personeel in de Handleiding voor kerkrentmeesters 

Als kerkrentmeester is het verder van belang goed op de hoogte te zijn van de Arbowet. Deze wet gaat grof gezegd over twee zaken: veiligheid op de werkplek, en het voorkomen en begeleiden van ziekteverzuim van werknemers. Het arbobeleid moet in elk geval bestaan uit een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een ziekteverzuimbeleid, bedrijfshulpverlening (bhv), preventiemedewerker en het periodiek arbeidskundig onderzoek (PAGO). Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid of kijk op www.arboportaal.nl. 

In een RI&E staat welke risico’s het werk met zich meebrengt voor werknemers en het bevat een plan van aanpak, waarin staat hoe de werkgever de risico’s voor de veiligheid en gezondheid aanpakt. De Protestantse Kerk heeft modellen beschikbaar voor het opstellen van een RI&E voor gemeenten met en zonder horeca.
 

Meer weten?

 

Hulp van VKB partners nodig?

Laatste update: 12 januari 2024