Bericht van bestuur VKB aangaande synode 21/22 april

Op vrijdag 21 april en zaterdag 22 april 2023 komt de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland in Lunteren bijeen. De agenda van deze vergadering is hier te vinden.

Zij bespreekt dan onder andere de nota ‘Werkers aan het mozaïek van kerkplekken’. Als bestuur en directie VKB hebben we gemeend voor de synodevergadering uit een krachtig signaal af te geven, namelijk deze tweede fase van het traject t.b.v. de werkers in de kerk niet nodeloos te vertragen en de nota in ieder geval op hoofdlijnen vast te stellen en door te gaan met fase 3. De brief met het appèl aan de synode, staat hier te lezen.

Bestuur en directie VKB Kerkrentmeesters