Waar hebben we het over?

Een van de taken van het college van kerkrentmeesters is volgens de kerkorde ‘het beheren van de verzekeringspolissen’. Het is voor de gemeente van groot belang om de verzekeringsbehoeften te onderzoeken en vervolgens de risico’s te beperken door het sluiten van een verzekering. De gevolgen van een onzeker voorval kunnen daarmee (deels) worden afgedekt.  

 

Belangrijke vragen om je als college te stellen

  • Hebben we de risico’s die we als kerkelijke gemeente in kaart gebracht en zoveel mogelijk afgedekt?  
  • Zijn onze verzekerde bedragen nog up to date?  
  • Zijn de juiste personen die werkzaam zijn aangemeld (ziekengeldverzekering, vervangingsverzekering predikanten)?  

 

Wat moet je als kerkrentmeester doen/weten?

Plan jaarlijks een moment waarop je checkt of je als kerk voldoende verzekerd bent. Vergeet niet om ook te kijken naar de ‘kleine lettertjes’ in de verzekeringsvoorwaarden zodat je op het moment dat zich een schade voordoet niet voor verrassingen komt te staan. Voor speciale activiteiten kan aanvullend verzekeren nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het verbouwen of restaureren van een kerkgebouw. Ook het wijzigen van bepaalde activiteiten kan invloed hebben op de dekking van de verzekeringen. Laat je bij twijfel goed informeren door een deskundige.  

 

Hulp van VKB partners nodig?

 

Laatste update: 22 januari 2024