Waar hebben we het over?

Een van de onderdelen van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is de bhv. Iedere kerkelijke gemeente (met of zonder eigen gebouw) heeft de verantwoordelijkheid om de bhv te regelen. Dit geldt enerzijds voor de personen die al of niet in dienstverband werkzaam zijn. Anderzijds voor gemeenteleden en bezoekers die in de gebouwen komen. Ingeval zich een calamiteit voordoet zal er adequaat moeten worden gehandeld, zodat vervelende gevolgen zoveel mogelijk worden uitgesloten.  

 

Belangrijke vragen om je als college te stellen

  • Is onze bhv-organisatie op orde (zijn er voldoende mensen die tijdens de bijeenkomsten hulp kunnen verlenen?)
  • Hebben onze bhv-ers de juiste opleiding (jaarlijkse herhalingstraining)? 
  • Is er een bhv-instructie en een noodplan? 
  • Wordt er geregeld geoefend met het bhv-team? 

 

Wat moet je als kerkrentmeester doen/weten?

Mocht je als kerkrentmeesters nog geen RI&E hebben uitgevoerd, start daar op korte termijn mee. Meer informatie hierover is te vinden onder het lemma veiligheid kerkgebouw. Zorg dat er een goed getrainde bhv-organisatie paraat is tijdens alle bijeenkomsten binnen en buiten de kerkelijke gebouwen. De grootte van de bhv-organisatie hangt af van de omvang en de aard van de risico’s (RI&E). Maak gebruik van gemeenteleden die al professioneel zijn opgeleid. Laat anders personen een opleiding volgen. Leg in een instructie vast wat de taak is van de bhv-er en welke maatregelen er genomen worden bij welke soorten calamiteiten (bhv-plan, calamiteitenplan). Zorg dat er voldoende hulpmiddelen zijn (EHBO-koffer, AED, blusmiddelen, enzovoort), zodat de hulpverlening efficiënt kan plaats vinden. Oefen als bhv-organisatie regelmatig door verschillende scenario’s na te bootsen. Laat bij twijfel een professional meekijken als het gaat om het in praktijk brengen van de bhv in de plaatselijke gemeente. Deze kan bij een oefening waardevolle adviezen geven. Denk daarbij ook aan de inzet van lotusslachtoffers op locatie om de praktijk dicht te kunnen benaderen. Vergeet niet om jaarlijks een ontruiming te oefenen. 

 

Meer weten? 

 

Lees verder in de kennisbank

 

Hulp van VKB partners nodig?

 

 

Laatste update: 8 april 2024