Waar hebben we het over?

De eigenaar van een kerkelijk gebouw is verantwoordelijk voor de veiligheid van het gebouw en zal alles in het werk moeten stellen om ook de veiligheid van het gebouw te waarborgen. Zo moeten er bijvoorbeeld werkbare en gecontroleerde brandblussers in het gebouw aanwezig zijn. Verder moet er ook een goed georganiseerde bhv-organisatie opgezet zijn en is het noodzakelijk om een RI&E uit te voeren.

 

Belangrijke vragen om je als college te stellen

  • Wat moeten we doen ten aanzien van brandveiligheid in ons gebouw? 
  • Wanneer is voor het laatst een RI&E uitgevoerd? 
  • Is onze kerk veilig toegankelijk? 
  • Voldoet ons gebouw aan het gebouwenbesluit? 

 

Wat moet je als kerkrentmeester doen/weten?

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Om de risico’s in beeld te krijgen en te bepalen in hoeverre deze risico’s zijn of kunnen worden afgedekt is het noodzakelijk een RI&E uit te voeren. De RI&E komt voort uit de arbo-regelgeving en is daarmee een verplichting voor iedere kerk. 

De Protestantse kerk heeft een model ontwikkeld voor gemeenten met en zonder horeca dat gevolgd kan worden bij het opstellen van een RI&E. Dit is een erkende branche RI&E instrument.

Vanaf 25 betaalde medewerkers is het verplicht om de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een veiligheidskundige. Zijn er 25 of minder medewerkers in dienst en wordt gebruik gemaakt van een erkend branche RI&E instrument, dan hoeft de RI&E niet te worden getoetst.

Zorg dat je al de risico’s in kaart hebt gebracht en evalueer deze periodiek. Maak hierbij gebruik van bestaande modellen. Heb je behoefte aan meer kennis van zaken op het gebied van veiligheid, schakel dan een externe deskundige in die bekend is met de regelgeving en daarbij kan aangeven hoe en en ander moet worden aangepakt. 

Aan de slag met de RI&E in jouw kerk? Hiervoor hebben we een handig stappenplan gemaakt, waarmee je direct aan de slag kunt.

 

Bouwbesluit

Alvorens een kerkgebouw in gebruik te nemen waar meer dan 50 mensen tegelijkertijd kunnen verblijven moet een gebruiksmelding bij het omgevingsloket worden gedaan. Als kerk is het noodzakelijk om een integraal plan veiligheidszorg te hebben, waarin te vinden is op welke wijze de lokale veiligheid wordt gewaarborgd. Als het gaat om de fysieke ruimte van het gebouw is de regelgeving van het bouwbesluit van toepassing. In het bouwbesluit staat ook informatie over het brandveilig gebruik van het kerkgebouw.

 

Meer weten?

 

Lees verder in de kennisbank bij de items bhv, arbo en veilig kerk-zijn. 

 

Hulp van VKB partners nodig?

Laatste update: 12 maart 2024