Update 20 januari:

Onderzoek VKB Kerkrentmeesters: Veel kerkgangers deze winter in de kou

Resultaten onderzoek Kerk & Energie onder kerkrentmeesters binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

 

Dordrecht, 20 januari 2023 – De stijgende energiekosten gaan niet aan de kerkdeuren voorbij. Liefst 95% van de kerken binnen de Protestantse Kerk in Nederland geeft aan daarvoor energiebesparende maatregelen in haar gebouwen te hebben doorgevoerd. 4 op de 5 van hen doen dat door de verwarming lager of zelfs helemaal uit te zetten. Dit blijkt onderzoek van VKB Kerkrentmeesters onder haar achterban. Wat opvalt is dat onder deze groep respondenten nauwelijks diensten worden geschrapt. Wel wordt er slimmer met de gebouwen omgegaan, en ook meer met andere wijken of kerken samengewerkt.

In december 2022 heeft VKB Kerkrentmeesters onderzoek gedaan naar het energiegebruik in de kerk. Bijna 250 kerkrentmeesters (17,4%) vulden de vragenlijst in. In dit onderzoek is gevraagd naar de huidige maatregelen rondom besparing en verduurzaming in de (kerk)gebouwen en naar de financiële impact van de stijgende energiekosten op de begroting 2023. In bijna alle kerkgebouwen leidt dat dus deze winter tot aanpassingen en/of besparingen.

> Lees hier het hele persbericht

> Lees hier het volledige onderzoeksverslag

Bericht 22 december:

Stand van zaken

Over gebouwen en hun energieverbruik is het nodige te lezen en te horen. Er gaat bijna geen week voorbij, of er komt wel een kerk in het nieuws waarbij de kosten de pan uit rijzen. Enerzijds gaan kerkrentmeesters aan de slag met maatregelen om het energieverbruik te beperken, al dan niet geholpen door het zogenaamde energieplafond of door middel van bijvoorbeeld isolatie. Anderzijds worden er ook creatieve manieren gezocht en ook gevonden om met subsidie aan de slag te gaan om – voor de langere termijn – maatregelen te onderzoeken op mogelijke toepassing.

In een viertal bijdragen geven we weer, wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot ontwikkelingen.

  1. In de bijlage Energie, sterk gestegen kosten, tegemoetkoming, verduurzaming en besparingen. Informatie voor kerkbesturen d.d. 19 december 2022/ CIO-K worden conclusies getrokken op basis van de algemene politieke beschouwingen. Deze informatie is door CIO-K opgesteld en naar de aangesloten kerkgenootschappen gestuurd. CIO-K staat voor Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waarbij de K de afkorting is voor ‘kerkgebouwen’. Landelijk VKB-bestuurslid Peter de Wit is namens VKB Kerkrentmeesters als lid betrokken bij het CIO-K.
  2. Mogelijke besparingen voor eigenaren en beheerders van (kerk)gebouwen worden opgesomd in de tweede bijlage Besparing van energie in kerkgebouwen. Enkele overwegingen en adviezen aan kerkbesturen voor de komende wintermaanden. CIO-K/12-10-2022’. Ook deze bijlage is opgesteld door CIO-K.
  3. In een opsomming per provincie wordt in de derde bijlage weergegeven, welke regelingen er zijn met betrekking tot (gesubsidieerd) advies en ondersteuning bij het verkennen van duurzaamheidsmaatregelen.
  4. Tenslotte wijzen wij op onze podcast over duurzaam kerk-zijn, die te beluisteren is is op onze website of via spotify.

Reacties of ervaringen delen? Graag! Mail naar info@kerkrentmeester.nl.