Update 24 januari 2024:

Overzicht ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed (verduurzaming) voor kerken per provincie

Sinds 2021 ondersteunt het Rijk eigenaren om hun klein maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Dit gebeurt via het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed. In dat kader kunnen eigenaren energiescans laten uitvoeren of duurzaamheidsadvies krijgen. Vanaf 1 januari 2023 kunnen ook religieuze instellingen (met maximaal 10 gebouwen in eigen beheer) van deze regeling gebruikmaken. Per provincie wordt deze regeling soms net even anders uitgevoerd, vandaar dat Groene Kerken en VKB Kerkrentmeesters deze regeling per provincie overzichtelijk onder elkaar hebben gezet.

> Download hier het overzicht

Tevens is er op de site van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) ook een helder overzichtelijke pagina met alle subsidies gekomen.

Update 8 december 2023:

Mogelijkheden energiebesparing

De commissie kerkelijke gebouwen (CIO-K) heeft een geactualiseerde versie opgesteld van het paper, waarin een aantal praktische adviezen worden gegeven voor het beperken van het energieverbruik in kerkgebouwen. Ook wordt aandacht gegeven aan de energieprijzen in 2024 met verwijzing naar het inkoopcollectief Energie voor Kerken.

> Lees hier het paper

Energiebesparingsplicht

Dit memo van het CIO-K geeft informatie over de energiebesparingsplicht die geldt voor eigenaren van gebouwen (niet woonhuizen) die boven een bepaald energieverbruik komen (50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas per jaar). Het memo bevat verwijzingen naar relevante websites waar meer informatie te vinden is.

> Lees hier het memo

Update 15 september 2023:

Aanvragen subsidie voor haalbaarheidsonderzoek

Ben je als kerk van plan om een haalbaarheidsonderzoek naar de toekomst van het kerkgebouw te doen? Of naar de opties om te verduurzamen? Vergeet dan niet om hiervoor subsidie bij de RCE aan te vragen. Want van 1 oktober tot 30 november is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor een onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van je gebouw.

Dat betreft zowel onderzoek naar nevenbestemming, herbestemming als verduurzamingsmogelijkheden. Zowel voor monumenten als niet beschermde maar wel karakteristieke gebouwen. De subsidieregeling is te raadplegen op de website van de RCE.

Meer informatie vooraf over de subsidieregeling en wat en een dergelijk haalbaarheidsonderzoek inhoudt? Klik dan hier (bron: COUP).

Update 6 juli 2023:

Handige weblinks voor verduurzamingsplannen

Hoewel de energieprijzen niet meer de recordhoogte van zomer 2022 kennen, houdt het vraagstuk van energie besparen en tegelijk verduurzamen nog steeds veel kerkrentmeesters bezig. En met name de vraag hoe de benodigde financiering ervoor te vinden. Geregeld worden we als VKB hier ook bevraagd.

Een startpunt kan zijn het terugluisteren van onze podcast met Benno Oosterom van VKB-Partner DODUVA. Benno legt hier stapsgewijs uit wat je als kerk allemaal kunt doen aan besparingen en investeringen.

Voor de laatste stap is best wat geld nodig. Daarom zijn er ook diverse regelingen beschikbaar gekomen, maar die verschillen ook lokaal en provinciaal sterk. Een aantal handige websites kunnen behulpzaam zijn bij het uitzoeken van wat er mogelijk is. Een paar tips bij dit proces:

  1. Maak een overzicht van de eigen plannen voor de totale verduurzaming die je nodig acht en deel deze op in periodes en type verduurzaming (isolatie, opwekken, verwarmen)
  2. Vraag na bij de burgelijke gemeente of kijk op de website van je provincie of het mogelijk is om een gratis energieadvies te krijgen.
  3. Maak op basis van je advies en (eigen) plannen een opzet en loop vervolgens de diverse regelingen na:

Maak je plan vooraf en vraag dan al subsidie/steun aan. Een groot deel van de regelingen stelt als eis dat de aanvraag voorafgaand aan de investering wordt gedaan en dat er gebruik wordt gemaakt van bepaalde apparaten en  installateurs.

Tip:

Ben je als kerkrentmeester op zoek naar mogelijkheden om de verhuurde panden (anders dan kerkelijke gebouwen) te verduurzamen? Denk dan aan de SVOH-regeling: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svoh/aanvraagproces

Bericht 20 januari 2023:

Onderzoek VKB Kerkrentmeesters: Veel kerkgangers deze winter in de kou

Resultaten onderzoek Kerk & Energie onder kerkrentmeesters binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

 

Dordrecht, 20 januari 2023 – De stijgende energiekosten gaan niet aan de kerkdeuren voorbij. Liefst 95% van de kerken binnen de Protestantse Kerk in Nederland geeft aan daarvoor energiebesparende maatregelen in haar gebouwen te hebben doorgevoerd. 4 op de 5 van hen doen dat door de verwarming lager of zelfs helemaal uit te zetten. Dit blijkt onderzoek van VKB Kerkrentmeesters onder haar achterban. Wat opvalt is dat onder deze groep respondenten nauwelijks diensten worden geschrapt. Wel wordt er slimmer met de gebouwen omgegaan, en ook meer met andere wijken of kerken samengewerkt.

In december 2022 heeft VKB Kerkrentmeesters onderzoek gedaan naar het energiegebruik in de kerk. Bijna 250 kerkrentmeesters (17,4%) vulden de vragenlijst in. In dit onderzoek is gevraagd naar de huidige maatregelen rondom besparing en verduurzaming in de (kerk)gebouwen en naar de financiële impact van de stijgende energiekosten op de begroting 2023. In bijna alle kerkgebouwen leidt dat dus deze winter tot aanpassingen en/of besparingen.

> Lees hier het hele persbericht

> Lees hier het volledige onderzoeksverslag

Bericht 22 december 2022:

Stand van zaken

Over gebouwen en hun energieverbruik is het nodige te lezen en te horen. Er gaat bijna geen week voorbij, of er komt wel een kerk in het nieuws waarbij de kosten de pan uit rijzen. Enerzijds gaan kerkrentmeesters aan de slag met maatregelen om het energieverbruik te beperken, al dan niet geholpen door het zogenaamde energieplafond of door middel van bijvoorbeeld isolatie. Anderzijds worden er ook creatieve manieren gezocht en ook gevonden om met subsidie aan de slag te gaan om – voor de langere termijn – maatregelen te onderzoeken op mogelijke toepassing.

In een viertal bijdragen geven we weer, wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot ontwikkelingen.

  1. In de bijlage Energie, sterk gestegen kosten, tegemoetkoming, verduurzaming en besparingen. Informatie voor kerkbesturen d.d. 19 december 2022/ CIO-K worden conclusies getrokken op basis van de algemene politieke beschouwingen. Deze informatie is door CIO-K opgesteld en naar de aangesloten kerkgenootschappen gestuurd. CIO-K staat voor Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waarbij de K de afkorting is voor ‘kerkgebouwen’. Landelijk VKB-bestuurslid Peter de Wit is namens VKB Kerkrentmeesters als lid betrokken bij het CIO-K.
  2. Mogelijke besparingen voor eigenaren en beheerders van (kerk)gebouwen worden opgesomd in de tweede bijlage Besparing van energie in kerkgebouwen. Enkele overwegingen en adviezen aan kerkbesturen voor de komende wintermaanden. CIO-K/12-10-2022’. Ook deze bijlage is opgesteld door CIO-K.
  3. In een opsomming per provincie wordt in de derde bijlage weergegeven, welke regelingen er zijn met betrekking tot (gesubsidieerd) advies en ondersteuning bij het verkennen van duurzaamheidsmaatregelen.
  4. Tenslotte wijzen wij op onze podcast over duurzaam kerk-zijn, die te beluisteren is is op onze website of via spotify.

Reacties of ervaringen delen? Graag! Mail naar info@kerkrentmeester.nl.