Nieuwe tarieven dienstverlening 2023

Het zal u vast niet ontgaan zijn, maar het leven in Nederland is er het afgelopen jaar fors duurder op geworden. Dat geldt ook voor VKB Kerkrentmeesters. Kosten voor arbeid, energie, materialen en logistiek zijn enorm gestegen, zowel bij onze leveranciers, als ook een aanzienlijke stijging van de eigen personele lasten vanwege de nieuwe cao. Daarnaast zien we steeds vaker dat een fusie van gemeenten betekent dat twee of meer VKB-leden fuseren tot één nieuw lid, maar per saldo minder betalen dan voorheen apart. En het aantal leden binnen de kerk blijft ook (gestaag) dalen, waardoor de inkomsten voor de VKB verder afnemen. Op de Ledenraad van 25 maart jongstleden is dan ook ingestemd met een behoorlijke stijging van de tarieven voor de VKB-dienstverlening en tevens is er afgesproken dat er een verkenning voor een nieuwe tariefstructuur wordt opgestart.

Gelukkig kunnen we ook melden dat we diverse aanvullingen op onze dienstverlening hebben doorgevoerd, zoals het vernieuwde Kerkbeheer, de VKB App, de Podcast ‘Collectieve Wijsheid’ en tenslotte komen later diverse producten in het kader van de Pilot Toekomstgericht Kerkbeheer en de nieuwe online kennisbank beschikbaar. En natuurlijk blijven wij als bureau in Dordrecht telefonisch en per e-mail uw vragen van een deskundig en kosteloos advies voorzien. Kortom: u krijgt nog steeds waar voor uw geld.

Dit zijn de nieuwe tarieven voor 2023, die in juni gefactureerd zullen worden:

Omvang gemeente1 Tarief ‘2023’
Tot 500 leden €240,−
Tot 1000 leden €359,−
Tot 2000 leden €470,−
Tot 3000 leden €585,−
Tot 4000 leden €700,−
Tot 5000 leden €805,−
5000 leden of meer €920,−

1 Het aantal geregistreerde doop- en belijdende leden, gastleden, vrienden en meegeregistreerden per lid.

 

Abonnementen Kerkbeheer

Daarnaast zijn we als VKB genoodzaakt om per nieuwe abonnementsperiode ook het tarief voor de betalende lezers van het magazine Kerkbeheer te verhogen naar €44,95 (exclusief btw). U krijgt daar natuurlijk wel een hoogwaardig magazine vol inspiratie voor. En later dit jaar ook nog een extra themanummer rond onze partners.