Ledenbijdrage VKB dienstverlening 2024

Op de Ledenraad van 23 maart jongstleden zijn de onderstaande ledenbijdragen voor de VKB-dienstverlening vastgesteld. Ook is besloten om vanwege de transitie van de 9 afdelingen naar 11 regio’s de regionale heffing voor 2024 op 0 euro te stellen. Voor de ledenbijdragen 2025 komen we als VKB met een nieuw ledenbijdragenstelsel, waarin ook de regionale ondersteuning verwerkt zal zijn. De totale opbrengst van de ledenbijdragen is gesteld op 3% conform de opgestelde meerjarenraming, maar door fusies van leden ligt het percentage gemiddeld rond de 5% t.o.v. 2023.

Inmiddels zijn de omstandigheden en vooral de kosten voor de werkzaamheden behoorlijk gestabiliseerd ten opzichte van 2022, waardoor we als VKB nu financieel in een wat rustiger vaarwater zijn gekomen. In het afgelopen jaar hebben we de dienstverlening behoorlijk kunnen uitbouwen en gewerkt aan de zichtbaarheid van de VKB Kerkrentmeesters. Het gerestylede magazine Kerkbeheer, de VKB App met 1700 gebruikers, de Podcast ‘Collectieve Wijsheid’, de Pilot Toekomstgericht Kerkbeheer en de nieuwe online kennisbank (i.s.m. de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland) zijn daar concrete uitingen van. En steeds vaker adviseren we onze leden fysiek of middels Microsoft Teams op de uitdagingen waar ze in het kerkbeheer voor staan. Maar natuurlijk blijven wij als bureau in Dordrecht telefonisch en per e-mail uw vragen van een deskundig en kosteloos advies voorzien.

Meer over wie wij zijn en wat we doen vindt u in ons meerjarenplan Samen sterk de toekomst in en in ons merkboekje.

In het 2024 zullen we aanvullend op de bovenstaande activiteiten een drietal projecten initiëren, waarmee we onze leden van dienst willen zijn: Veiligheid in en om het kerkgebouw, ondersteuning beheer kerkelijke begraafplaats en samenwerking kerkelijke bureaus.  Kortom: u krijgt nog steeds waar voor uw geld.

Dit zijn de nieuwe tarieven voor 2024, die in juni gefactureerd zullen worden. De ledenbijdrage voor 2024 is gebaseerd op een staffel, die uitgaat van het aantal doop- en belijdende leden, vrienden en meegeregistreerden per lid, en kent de volgende opbouw (bedrag in euro’s):

Omvang gemeente Tarief ‘2024’
Tot 500 leden €255,−
Tot 1000 leden €379,−
Tot 2000 leden €489,−
Tot 3000 leden €609,−
Tot 4000 leden €729,−
Tot 5000 leden €839,−
5000 leden of meer €949,−

 

Abonnementen Kerkbeheer

Wat betreft de abonnementskosten voor de toezending van Kerkbeheer naar leden voor zover ze de toezending op basis van lidmaatschap te boven gaan, betaalt u per (extra) abonnement: €46,95 per jaar (excl. btw). Genoemde prijs geldt tevens voor niet-leden.