Op de Ledenraad van 16 september namen Ledenraad en bestuur afscheid van 3 bestuursleden, die allen intensief en langdurig de vereniging hebben gediend. Het gaat om Gert Koffeman, Henk van der Wal en Peter de Wit. Uit handen van de voorzitter ontvingen zij voor hun verdiensten binnen de VKB de VKB-erepenning met bijbehorende oorkonde.

Gert Koffeman was 8 jaar lid van het landelijk bestuur en haar rechtsvoorgangers. Namens de VKB was hij de vertegenwoordiger in zowel het Georganiseerd Overleg Predikanten (GOP) als in het Georganiseerd Overleg Medewerkers (GOM), vice-voorzitter van het bestuur en portefeuillehouder van het themaveld Mensen.

Henk van der Wal was 12 jaar lid van het bestuur. Zijn laatste wapenfeit in het bestuur was zijn rondgang langs de Afdelingen en gaf zo een belangrijke aanzet tot het denken over een nieuwe verenigingsstructuur. Ook na zijn vertrek blijft hij bij dit proces nog betrokken.

Peter de Wit was 12 jaar lid van het bestuur en portefeuillehouder Gebouwen. Een divers themaveld waardoor hij betrokken was bij de Commissie Orgelzaken (COZ), de Beleidscommissie Beheer Kerkelijke Begraafplaatsen (BKB) en bij de expertgroep Gebouwen. Ook maakt hij namens de Protestantse Kerk in Nederland deel uit van de afvaardiging in het CIO-K. Peter zal na zijn afscheid als bestuur nog wel zitting houden in het CIO-K.

We willen Gert, Henk en Peter heel hartelijk bedanken voor hun tijd, inzet, creativiteit en vasthoudendheid ten dienste aan het lokale kerkbeheer en de VKB. Uiteraard wensen we hen alle goeds, gezondheid en zegen toe.

> Lees de afscheidsspeech van voorzitter Rik Buddenberg