Locatie Vredekerk (Generaal Winkelmanstraat 101, 3769 EC Soesterberg)
Tijdstip 20.00 - 22.15 uur

Afdeling Utrecht nodigt alle Utrechtse colleges uit voor hun jaarlijkse algemene ledenvergadering. Op deze avond zullen naast de huishoudelijke zaken ook actuele thema’s op het programma staan. Directeur van de VKB Joost Schelling komt spreken over het belang van de vereniging, toekomstgericht kerkbeheer, samenwerking en de toekomst van de Afdelingen van de VKB. Daarbij zullen ook de diverse nieuwe communicatie-uitingen van de VKB worden betrokken. Na de pauze zal er gesproken worden over het verduurzamen van kerkelijke gebouwen. Aanmelden kan tot uiterlijk 9 november bij Piet Veldhuizen, secretaris van Afdeling Utrecht (pe.veldhuizen@kpnmail.nl of 06-22464804.