Locatie De Herberg (Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum)
Tijdstip 19.45 uur

Regiovergadering Afdeling Friesland

Afdeling Friesland nodigt alle Friese colleges uit voor hun jaarlijkse regiovergaderingen, die op 4 avonden op verschillende plaatsen in de provincie gepland staan. Op elke avond zullen verschillende actuele thema’s op het programma staan, waaronder land- en pachtzaken, het project ‘Sûne Grûn’, kerk en energie en toekomstgericht kerkbeheer.