Veiligheid in en om de kerk: cursus door veiligheidskundige Dirk Bok

Locatie Online
Tijdstip 20.00 uur

De avond wordt georganiseerd door de afdeling Gelderland.

Aanmelden kan d.m.v. deze link.
Voor vragen kan een e-mail worden gestuurd aan: a.vanbergeijk@kerkrentmeester.nl