Locatie Microsoft Teams
Tijdstip 15.30 - 17.00 uur

Omschrijving

De asielopvang zit nog altijd muurvast, het komt geregeld op het journaal voorbij. Ter Apel, maar ook de andere opvanglocaties van het COA zitten overvol. Tegelijkertijd wachten meer dan 15.000 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in een van die asielzoekerscentra op een woning. Wat zou het mooi zijn als een deel van hen versneld naar een gemeente kan verhuizen en zo een nieuw begin maken met hun leven in Nederland.

Via het initiatief de Thuisgevers kan ook uw kerkelijke gemeente hieraan bijdragen. En dat kan zelfs uw gemeente meer geld opleveren dan dat het aan inspanning kost.

Niet alleen kerkrentmeesters, maar ook diakenen en andere kerkenraadsleden worden van harte uitgenodigd deze webinar bij te wonen.

Hoe kun je als kerkelijke gemeente bijdragen aan het tijdelijk huisvesten van statushouders? Tijdens de webinar gaan we in op de volgende zaken:

  • De verstopte asielopvang en de rol van de kerken.
  • Hoe kan samenwerking tussen kerken en de lokale overheid het verschil maken? Ervaringen uit de gemeente Breukelen.
  • Hoe pak je het praktisch aan? Van tijdelijke huisvesting tot en met sociale begeleiding. Een plan in vijf concrete stappen.
  • Ook als je als kerkelijke gemeente grond in eigendom hebt, kunnen de Thuisgevers helpen hier een maatschappelijke invulling aan te geven met een goede business-case

Er is ruimte voor vragen en het delen van praktijkervaringen aan de hand van de fases die je doorloopt wanneer je een lokaal Thuisgeefinitiatief start, beginnend bij het verkennen van draagvlak in je kerkelijke gemeente, het gesprek met de gemeentelijke overheid tot het concretiseren van de uitvoering.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden