Vervangingsverzekering voor de leden van de VKB

In geval van arbeidsongeschiktheid van een predikant kan het voorkomen dat een gemeente extra kosten moet maken om in de vervanging te voorzien. De vervangingsverzekering voorziet er in dat de gemeenten in zo’n situatie gedurende maximaal twee jaar een geldelijke uitkering ontvangen.

De vervangingsverzekering van predikanten is specifiek afgestemd op de situatie van een predikant. Zij biedt een kerkelijke gemeente een geldelijke uitkering indien de predikant, die aan de gemeente verbonden is, wegens ziekte niet in staat is om zijn ambtswerkzaamheden te verrichten. De uitkering die wordt verstrekt is bedoeld om de kosten die voor de vervanging van de betreffende predikant moeten worden gemaakt te kunnen betalen.

U kunt bij de vervangingsverzekering van predikanten kiezen of u alleen het eerste jaar of het eerste en het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid wil verzekeren.

De belangrijkste kenmerken van de verzekering zijn:

  • een uitkering in het eerste ziekjaar en de mogelijkheid van het meeverzekeren van het tweede ziektejaar;
  • keuze uit 3 verschillende verzekerde bedragen;
  • een eigen risicotermijn van 30 dagen.

Documenten

> Schadeaangifteformulier

> Polisvoorwaarden

Wilt u meer informatie of deze verzekering afsluiten?

Neem dan contact op met Mercer Marsh Benefits (Chung Luong) via
telefoonnummer 06 255 13 575 of per e-mail: info.vkb@mmc.com.

 

 

Disclaimer  –  Privacystatement