Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar bij de cursus kerkrentmeester. Deze cursus is ontwikkeld door de Protestantse Kerk en de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer. Het grootste deel van de training kan thuis worden gevolgd, op zelf gekozen tijdstippen. Vervolgens zijn er twee gezamenlijke momenten op de avonden van 8 juni en 22 juni onder leiding van een deskundige trainer. Kijk voor meer informatie en aanmelding op de site van de Protestantse Kerk.