Uit een onderzoek onder 225 migrantenkerken blijkt dat een kwart van alle migrantenkerken op zoek is naar andere huisvesting. Bij de Evangelische migrantenkerken geldt dit zelfs voor 40% van het aantal kerkgenootschappen. Uit het onderzoek blijkt ook dat het vinden van huisvesting – bijvoorbeeld in een (voormalig) kerkgebouw – niet eenvoudig is.

Enerzijds komt dit doordat traditionele gebedshuizen lang niet altijd passend zijn. De nodige migrantenkerken willen namelijk buiten de vieringen om in het gebouw activiteiten organiseren zoals onderwijs, kinderopvang, festivals of lezingen. Daarvoor zijn klassieke kerkgebouwen vaak minder geschikt. Anderzijds speelt ook mee dat er soms sprake is van onbekendheid en soms zelfs van gebrek aan vertrouwen van de eigenaren/verhuurders ten opzichte van migrantenkerken. Klik hier voor het volledige rapport.